FEBRUAR 2022

Umwelt — landskabet set med insekternes blik og sanser.
Lys og tekstildesigner Anna Rosa Hiort-Lorenzen
Idéudviklingen i samtaler med bioetiker filosof Sune Holm

Insekternes omverden — i en antropocæn have 
Vi ”elsker” den vilde natur,  men hvis den er besværlig eller ulækker, ”elsker” vi den ikke.  Vi har vendt hver en sten på hele planeten  og rejst ud i verdensrummet så langt, som vores evner rækker, og vi har aldrig efterladt noget uberørt,— vi kan ikke passe os selv og blande os udenom.

Den romantiske landskabshave Liselund er anlagt i slutningen af 1700 tallet, formet af ét menneskets poetiske og følsomme smag, efter et begreb om naturlighed, lånt fra antikkens skønhedsideal. Alt er tilrettelagt af og for individet, for at stimulere sanser og følelser, mens man bevæger sig af “naturlige” kurvede stier og stejle skrænter. Par excellence et antropocentrisk verdenssyn.Vores romantiske længsel efter at komme tilbage til naturen er provokerende, fordi den er så dobbelttydig. Hvad er det vi vil tilbage til? Til sygdomme og død, hvor naturen bestemmer hvad der skal ske? Og hvad er natur(ligt)? Landskabet er gennemtrængt af teknologi, og det vi kalder natur er måske nærmere et antropocænt terræn? Installationen Umwelt  trækker en etisk linje i den menneskeskabte landskabshave, ikke med et klassisk natursyn, hvor én verden i hierarkisk orden rummer alle arter, med mennesket højest og hvirvelløse dyr i bunden, men som Jakob von Uexkülls begreb umwelt* beskriver – er erfaringen af at være i verden, specifik for hver art og hver biologisk enhed. En uendelig variation af sanseverdener, – der hver især er forbundne, som et gigantisk musikalsk partitur og dog ekskluderende og uden indbyrdes kommunikation. 

Hvad hvis, vi så os selv på lige fod med alt andet levende? Hvad hvis alt levende kommunikerer og har en intelligens?

* Zoologen Jakob von Uexkülls (1864-1944)  term umwelt . A Stroll Through the Worlds of Animals and Men: A Picture Book of Invisible Worlds, 1957.  Han beskriver, hvordan erfaringen af at være i verden, er specifik for hver art og hver biologisk enhed, – opbygget af subjektive perceptuelle tegn. Uexkülls placerer sig i kritikken af det anthropocene.


Om Anna Rosa Hiort-Lorenzen

Uddannet tekstildesigner fra Danmarks Designskole (2005) og har en master i Lighting Design fra Aalborg Universitet (2018). Bor og arbejder i København. Sideløbende med sin kunstneriske praksis har Anna Rosa lavet modekollektioner under navnet Rosa Deer. Kollektionerne er bl.a. udstillet i Paris og Amsterdam. http://rosadeer.dk/

Leave a Reply